Bombe, sanayide basınçlı ya da basınçsız, ince veya kalın cidarlı, silindirik, metal kapların (LPGLNG, Akaryakıt, Gıda, Otoklavlar, reaktörler vb. sektörlerin) taban ve tavanlarını kapamada kullanılan parçaların genel adı. Radyal yüzeylerin hidrolik basıncı daha iyi taşıması (yayması) ve kaynak dikişinin kritik kesite denk gelmesinin bu usulle engellenebilmesi avantajlarından bir tanesidir.

tr Turkish
X